Links

Klik op de volgende links voor meer informatie:

 

EHBO Geffen (voor info EN aanmelding)                                       : ehbogeffen.nl 

Hartstichting                                                                                 : hartstichting.nl

HartslagNU.nl (voor info EN aanmelding als burgerhulpverlener): hartslagnu.nl

AED Keurmerk Instituut                                                                 : AEDkeurmerk

Ambulancedienst regio Brabant Midden West Noord                    : ravbrabantmwn.nl

De Mensen van de Ambulance (info over Ambulance)                  : demensenvandeambulance.nl

De Nederlands Reanimatie Raad (NRR)                                         : reanimatieraad.nl

ERC European Resuscitation Council                                             : ERC

AED Winkel                                                                                    : aedwinkel.nl

Belastingdienst (info over ANBI)                                                    : Belastingdienst

Rode Kruis (locaties AED's in NL)                                                   : Rode Kruis

Hart4All (over contact NA reanimatie)                                           : Hart4all.nl

Saved (leverancier AED Buitenkast, uit Oss)                                  : Saved.nl

Zorgwijzer.nl (kosten cursus declarabel ?)                                     : http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus

Vrienden van de AED Geffen                                                          : Vrienden van de AED Geffen

 

Facebook