ANBI

 

Als organisatie met een ANBI status (Algemeen Nut Beoogende Instelling) is men verplicht een aantal gegevens openbaar te maken middels een website.

De gegevens van de stichting AED Beheer Geffen treft u hieronder aan.

 

Naam:

Stichting AED Beheer Geffen

 

Fiscaal nummer:

855484883

 

Contactgegevens:

zie tabblad "Contact"

 

De Doelstelling:

Zie tabblad "Over onze Stichting"

 

Beleidsplan:

In de doelstelling van onze stichting staan de onderwerpen "aanschaf" "beheer" en "opleiden" genoemd.

In eerste instantie houden we ons bezig met het vergaren van financiële middelen en implementeren zo snel als mogelijk de 24/7 beschikbaarheid van de AED's

in Geffen, daarna volgt de uitbreiding van het aantal AED's om tot een dekkend netwerk te komen zodat elk slachtoffer in Geffen binnen 6 minuten met een AED kan worden behandeld door hiervoor opgeleide hulpverleners die zijn aangemeld op het burgerhulpverleningsnetwerk Hartslagnu.nl.

Een permanent proces, in samenwerking met de EHBO vereniging van Geffen, is het opleiden van hulpverleners in het toepassen van reanimatie in combinatie met het gebruik van de AED.

 

Tot slot willen we de AED's die in Geffen aanwezig zijn beheren zodat deze altijd gereed zijn om ingezet te worden EN aangemeld op de burgerhulpverleningssite Hartslagnu.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Zie tabblad "Over onze stichting"

 

Namen van de bestuurders:

Zie tabblad "Over onze stichting"

 

Het beloningsbeleid:

Alle leden werken als vrijwilliger en worden NIET financieel of in natura beloond

 

Uitgeoefende activiteiten:

Een permanent verslag van onze activiteiten treft u aan op deze website.

Zodra er nieuwe reslutaten zijn worden die op deze website vermeld.

 

Activiteitenverslag 2019

Acitviteitenverslag 2018

Activiteitenverslag 2017

Activiteitenverslag 2016

Activiteitenverslag 2015

 

Financiële verantwoording:

Jaarlijks zal door de penningmeester een financieeel verslag worden gemaakt.

Dit verslag is op verzoek beschikbaar via ons secretariaat.

Balans 2022

Balans 2021

Balans 2020

Balans 2019

Facebook