Wat is een AED?

Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren.

 

De volledige naam van een AED is Automatische Externe Defibrillator. Defibrilleren kan bij kamerfibrilleren het normale hartritme herstellen. Dit is een ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren worden de hartkamers snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken.

 

Bij een hartritmestoornis waarbij defibrillatie zinvol is, wordt een elektrische schok gegeven. Deze schok is een soort 'reset' van het hart. Na de schok zijn alle hartspiercellen als het ware weer gelijk geschakeld en moet het hart weer gewoon gaan pompen.

 

Werking AED

Het apparaat bevat 2 elektroden die op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt moeten worden. Een AED analyseert het hartritme zodra de elektroden aangesloten zijn. Daarna geeft het apparaat gesproken opdrachten aan de hulpverlener. Het apparaat vertelt precies wat hij moet doen, namelijk:

  • óf doorgaan met reanimeren
  • óf een elektrische schok toedienen


Belangrijk om te weten

  • De AED geeft alleen een schok als dat nodig is. Het is niet mogelijk een schok toe te dienen aan iemand die geen hartstilstand heeft of als het hartritme weer hersteld is. 
  • Bij iets minder dan de helft van de slachtoffers buiten het ziekenhuis is kamerfibrilleren de oorzaak van de hartstilstand. Alleen bij deze groep patiënten is defibrillatie mogelijk én noodzakelijk. Zij hebben een zogenaamd schokbaar ritme. Bij andere oorzaken van een hartstilstand is defibrillatie niet mogelijk en is de kans op overleven klein.


6-minutenzone

Overal moet het mogelijk zijn om binnen 6 minuten alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een hartstilstand. Dit noemen we een 6-minutenzone. In een 6-minutenzone zijn voldoende AED's beschikbaar. Ook er zijn voldoende burgerhulpverleners oproepbaar die kunnen reanimeren en weten hoe ze een AED moeten bedienen.

 

Bij een hartstilstand kijkt de Ambulancemeldkamer of er Burgerhulpverleners in de buurt zijn (via de App van HartslagNU) en stuurt een sms-bericht aan vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer zijn. Hierin staat het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst een AED te halen. Deze laatste groep krijgt automatisch het adres van de AED door. Bij een afgesloten AED-kast krijgt de vrijwilliger ook een pincode om deze te openen.

 

 

 

Bron:  Website Hartstichting

 

 

Facebook