In memoriam Peter Berkel

Datum: 28-09-2023


Op 15 september 2023 is onze vrijwilliger Peter Berkel na een langdurig ziekbed overleden.

Sinds 2017 verzorgde Peter de controle van een aantal AED's in het centrum van Geffen.

We zijn hem dank verschuldigd voor met name de nauwgezetheid van zijn controles en het telkens weer aanleveren van mogelijke verbeteringen c.q. vernieuwingen.

 

Peter rust zacht.

 

Bestuur en vrijwiliigers Stichting AED Beheer Geffen

Facebook