Controlewerkgroep

Per 22 maart 2017 is onze Controlewerkgroep van start gegaan en inmiddels als regelmaig uigebreid.

 

Eric van Dinther Rob van Dinther Marcel van Grinsven  Christon van Oorschot 

Eric van Dinther                 Rob van Dinther                           Marcel van Griensven                     Christon van Oorschot

 

 

   René van Herpen    

      René van Herpen          Frans Kuijpers                   Henk van Ballegooij                  Jos de Veer

 

Deze mensen maken wekelijks een controlerondje langs de hun toegewezen AED's en elke maand controleren ze deze AED's uitgebreid en rapporteren dit.

Jaarlijks worden alle AED's gekeurd conform richtlijnen van het AED Keurmerk Instituut ( richtlijnen AED Keurmerk ).

Hierdoor is er altijd een aktueel overzicht van de status van elke AED. 

 

Hieronder staat de verdeling van de verschillende AED's over de controlewerkgroepleden.

 

 

Facebook