Dank

Het werk van onze Stichting kan alleen maar dankzij donaties of belangenloze medewerking van bedrijven, particulieren of andere organisaties, daarom zijn we dank verschuldigd aan:

 

Rien van Wanrooij

In de zomer en najaar 2017 en in januari 2018 heeft Rien van Wanrooij belangeloos nagenoeg al onze AED kasten een upgrade gegeven door alle 12 volt verwarmingselementen te vervangen door een element op 220 volt.

Een enomre klus die hij samen met Johan van Herpen perfect heeft uitgevoerd.

Rien onze HARTELIJKE DANK hiervoor !!!!

 

Familie de Kok

Eind november werd de 19e (20e inclusief die van de Rabobank) en voorlopig laatste AED geplaatst op de overgang van de Run naar de verlengde Run bij Ans en Willem de Kok aan de Wan 13.

Op deze plek is de AED voor beide wijkdelen goed bereikbaar en hoeven Burgerhulpverleners niet meer de wijk uit voor een AED.

Ans en Willem onze hartelijke dank voor het beschikbaar stellen van deze locatie !!

 

De AED werd bekostigd uit de opbrengsten van de Raboclubkascampagne aangevuld met nog wat eigen middelen van de Stichting.

Rabobankleden ook jullie wederom bedankt voor jullie stemmen !

 

Wihabo

Zoals altijd kom je bij Wihabo nooit "aan een gesloten deur".

Al vele malen ondervonden we de bereidheid van de familie Bosch om mee te werken als we weer eens een PR actie wilde doen.

Ditmaal was de Familie Bosch zelfs bereid een aanzienlijke investering te doen in een AED in een buitenkast die op een stijlvolle zuil is gemonteerd.

Begin augustus werd deze geplaatst.

Wihabo onze hartelijke dank !!

 

Familie van Erp / buurt Oude Baan

Begin juli werd, na een succesvolle basiscursus Reanimatie-AED voor de buurtbewoners, een AED in buitenkast geplaatst bij de Familie van Erp aan de Oude Baan 4.

Hiermee is ook een flink stuk van dit buitengebied "Hartveilig" geworden.

Wederom onze hartelijke dank aan de Families Schoonis en van Erp !!

 

Timmermans INFRA

Op 11 februari 2017 is de 17e AED geplaatst bij de Familie Timmermans aan de Papendijk 31.

Deze AED-kast staat op een mooie zuil waardoor het geheel in stijl is met de woonboerderij.

Onze hartelijke dank aan Gert Jan Timmermans voor dit genereuze gebaar waardoor ook de buurt Papendijk-Weverstraat

voortaan is voorzien van een 24/7 beschikbare AED.

 

Vrijwilligers die meewerkten aan onze informatiemarkt "Hart" Veilig Geffen op 26 november 2016

- De leden van de vrijwillige Brandweer van de post Geffen voor het vele werk en natuurlijk Peter Theunisse voor het beschikbaar stellen van de brandweerkazerne als

  locatie voor onze informatiemarkt

- Brandweer Brabant Noord voor de uitleg over brandveiligheidsvoorzieningen in huis en het beschikbaar stellen van een spingkussen voor de kinderen

- De leden van EHBO vereniging Geffen voor het bemannen / bevrouwen van de verschillende stands

- De vrijwilligers van de Veilig Verkeer Nederland voor het bemensen van de diverse stands in relatie tot verkeersveiligheid

- De Politie Brabant Noord voor de uitleg over inbraakpreventie

- Mari van de Wetering en Rob van Heugten voor het "bemannen" van en uitleg over de Ambulance

- De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden West Noord voor het beschikbaar stellen van een prachtige Ambulance

 

- Bakkerij Brands voor het beschikbaar stellen van de heerlijke broodjes voor ALLE aanwezigen

- Drukkerij Wihabo de wederom ons drukwerk gratis verzorgde

- Creativos voor de zoveelste GRATIS creatieve invulling van onze PR

- Dierenspeciaalzaak De Kinderen voor het beschikbaar stellen van hun vrachtauto voor het dode hoek project

- Fietsenzaak de Meulenreek voor de uitleg over veilig rijden met een elektrische fiets

- AED kasten fabrikant SAVED voor het beschikbaar stellen van verschillende AED buitenkasten

- En natuurlijk de dames die zorgden voor onze "innerlijke" mens

 

Alle Rabobankleden die gestemd hebben op ons tijdens de RABO Clubkas Campagne

Tijdens de Rabo Clubkas Campagne 2016 konden geregistreerde Rabobank leden van de Rabobank Oss Bernheze wederom hun stem uitbrengen op genomineerde organisaties.

Elke stem leverde uiteindelijk € 5,-- op.

Onze Stichting kreeg maar liefst 333 stemmen en ontvangt daarvoor € 1.665,- GEWELDIG !!

Heel Hartelijk DANK aan alle Rabobankleden die op ons gestemd hebben !

En natuurlijk de andere organisaties waarmee gezamenlijk campagne hebben gevoerd.

 

Buurtbewoners omgeving Molenstraat

Op 15 september werd bij Rien en Thea van den Berg aan de Molenstraat 22 AED nummer 16 geplaatst, wederom in een buitenkast.

Deze AED werd bekostigd uit de opbrengst van, een flyeractie in de omgeving van de Molenstraat en uit onze eigen reserves.

Buurtbewoners die hun donatie hebben overgemaakt van harte bedankt.

 

Vereniging Ondernemend Geffen

Op 26 mei werd bij Miriam en Rien Bouwens aan de Simon van den Berghstraat 42 een AED in een buitenkast geplaatst.

Deze AED + Buitenkast werd gedoneerd door Ondernemend Geffen waarvoor onze Hartelijke Dank !!

Bovendien werd een vervangingsset elektroden geschonken waarvoor eveneens Hartelijke Dank!! 

 

van Schijndel Bouwgroep

Op 8 april werd ook de AED bij van Schijndel Bouwgroep in een buitenkast geplaatst en daarmee 24/7 beschikbaar.
De kast staat ook nog eens zeer mooi gepositioneerd op een speciaal hiervoor ontworpen zuil, zodat het één geheel met het gebouw wordt. Prachtig !
Van Schijndel heel Hartelijk DANK voor het beschikbaar stellen van jullie AED en de investering in de buitenkast !!

 

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Op vrijdag 25 maart is bij van Wanrooij aan de Broekstraat de AED in een buitenkast geplaatst.

Voor het poldergebied een belangrijke locatie.

We gaan nu echt de goede kant uit !!

Wij willen van Wanrooij van HARTE bedanken en John van Wanrooij tevens als voorzitter van de Ondernemers Vereniging.

Want vooral door de inspanningen van onze ondernemers is dit mogelijk in Geffen, BEDANKT !!

 

Jumbo van der Sangen

 Op dinsdag 15 maart is ook bij Jumbo van der Sangen een buitenkast met Zoll AED geplaatst.

Dit aan het nieuwe Aloysiusplein 1.

Wij willen John van der Sangen van HARTE bedanken voor deze investering en daarmee de ondersteuning van onze stichting.

GEWELDIG !

 

Move2Bfit

Ook bij Move2Bfit is de al aanwezige AED in een buitenkast geplaatst en daarmee 24/7 beschikbaar voor de Geffense gemeenschap !

HARTELIJK DANK voor dit mooie gebaar!!

Zeker voor het buitengebied is dit een zeer waardevolle aanvulling.

 

Buurt bij Garage van Heesch

Op dinsdag 8 maart werd ook bij garage van Heesch een buitenkast met AED geplaatst.

Hierdoor komt, voor met name het buitengebied van Geffen, een snellere hulp binnen handbereik.

In de Elst was sprake van een snelle samenwerking met een aantal ondernemers uit de buurt.

Van Stokkom Detachering, Jeroen van Oort Int. Veetransport, Loeffen Elektro, van der Doelen Automatisering, Patrick van Zantvoort Timmerwerken en Richard van Breda van garage van Heesch kwamen snel tot zaken en maakten zo hun buurt weer een stuk Hartveiliger.

GEWELDIG !

 

Ernis / Bouwbedrijf van Rooij

Op woensdag 24 februari is bij ook bij Ernis / Bouwbedrijf van Rooij een buitenkast geplaatst waardoor er wederom ee AED 24/7 beschikbaar is.

Ook hier onze hartelijke dank voor jullie medewerking / investering.

 

NAS Geffen B.V.

Op vrijdag 19 februari is ook de AED van NAS Geffen B.V. in een buitenkast geplaatst en daarmee 24/7 beschikbaar voor het stijgend aantal burgerhulpverleners in Geffen.

We zijn op de goede weg !!!!

Ook NAS hartelijk bedankt voor jullie medewerking / investering.

 

Gemeente Oss

 De Gemeente Oss heeft inmiddels toegezegd dat  zij jaarlijks een bedrag van ruim € 500,- doneren als bijdrage in de kosten voor onderhoud.

Dit is gelijk aan het bedrag wat in het verleden voor onderhoud van de 3 gemeentelijke AED's werd betaald.

Als stichting kunnen wij met dit bedrag veel meer doen.

Verder zegde de Gemeente Oss toe dat zij in 2023, als de 3 huidige gemeentelijke AED's moeten worden vervangen zij de kosten voor 3 nieuwe AED's voor hun rekening nemen.

 

De Familie H. van Dinther (Hepa)

Op woensdag 13 januari heeft de familie van Dinther een nieuwe AD in een nieuwe buitenkast laten plaatsen aan hun huis op het adres Bergstraat 35a.

Deze kast was de allereerste van de, in samenwerking met Saved / Invic ontworpen, nieuwe versie van onze buitenkast.

Door deze locatie is er een begin gemaakt met het hartveilig maken van ook het buitengebied van Geffen.

Onze hartelijke dank aan de familie van Dinther !

 

Alle Rabobankleden die gestemd hebben op ons tijdens de RABO Clubkas Campagne

Tijdens de Rabo Clubkas Campagne konden geregistreerde Rabobank leden van de Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op genomineerde organisaties.

Elke stem leverde uiteindelijk € 4,06 op.

Onze Stichting kreeg maar liefst 301 stemmen en ontvangt daarvoor € 1.222,06, GEWELDIG !!

Heel Hartelijk DANK aan alle Rabobankleden die op ons gestemd hebben !

En natuurlijk de andere organisaties waarmee gezamenlijk campagne hebben gevoerd.

 

Electriciteitswerken W. v.d. Hanenberg

Het spandoek in de Dorpstraat werd op een regenachtige middag opgehangen waarvoor ons hartelijke dank

 

WiHaBo

WihaBo maakte gratis de folders voor de Rabo ClubKas Campagne en leverde ons spandoek dat in de Dorpstraat hangt voor een "vriendenprijs"

 

Creativos Reclame en DIGIfactory Webworks

Door een snelle en efficiente samenwerking van deze twee partners was onze website en bereikbaarheid via email binnen een week een feit.

Met de aangeleverde informatie zette Bram van Ravenstein in zeer korte tijd onze website in elkaar en al zeggen we het zelf die ziet er toch erg professioneel uit.

Bram bedankt!

 

Dorpsraad Geffen

In de openbare vergadering van 21 september mochten wij een presentatie houden en daarna hebben we een verzoek voor een donatie gedaan.

Op 19 oktober stemde de leden van de Dorpsraad in met een dubbele éénmalige donatie voor onze stichting.

Eén maximale donatie voor de initiële aanschaf van AED's en één voor de exploitatie in het eerste jaar.

Onze hartelijke dank hiervoor !!

 

Vereniging Ondernemend Geffen (VOG)

Door spreektijd in de bestuursvergadering en tijdens de thema-avond zijn we in staat Geffense ondernemers te motiveren hun AED in een buitenkast te plaatsen of misschien wel zelf een AED + buitenkast aan te schaffen.

In de nieuwsbrief van de VOG van december 2015, mochten we ons voorstel plaatsen, voor een donatie van € 180,- door elke ondernemer in Geffen.

Inmiddels hebben een aantal ondernemers deze donatie al overgemaakt waarvoor onze hartelijke dank !

 

Stichting Het Wit Gele Kruis Fonds

Onze allereerste, zeer ruimhartige donatie ontvingen we van Stichting Het Wit Gele Kruis Fonds.

Door deze bijdrage zijn we in staat geweest de startkosten van onze stichting te betalen en  kunnen we de eerste 3 buitenkasten aanschaffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook