Nieuwe reanimatierichtlijnen 2016

Elke 5 jaar worden door de European Resucitation Council (ERC) de reanimatierichtlijnen geëvalueerd op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Er wordt gekeken wat wetenschappelijk het beste is om te doen, maar ook naar wat wij als hulpverleners het beste kunnen (onthouden / uitvoeren).

 

In oktober 2015 zijn deze nieuwe richtlijnen gepubliceerd.

Vervolgens kijkt de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) of deze voorstellen in Nederland en België wordt opgevolgd.

Dit is gebeurd in jaunari 2016 en vervolgens implementeren opleiders deze nieuwe werkwijze vanaf 1 september 2016.

 

Hieronder ziet u de werkwijze met de nieuwe richtlijnen in een film (reanimatie en AED gebruik door 2 hulpvereleners)

 

 

 

Wat zijn nu de veranderingen:

 

- 1-1-2 bellen doen we voortaan direct na het vaststellen van de bewusteloosheid (aanroepen en schudden aan de schouders)
- (Mobiele) telefoon op luidspreker zetten (de instructie van de 1-1-2 centralist wordt benadrukt !)
- 2 beademingen binnen 10 sec (was 5 sec)
- De eisen waar een niet-reanimeren verklaring moet voldoen is voortaan dat geschreven wil of penning te herleiden moet zijn naar slachtoffer

Facebook