Vrienden

          112, burgerhulpverleners en AED: daar red je levens mee!


Weet u wat een AED is? Een 6-minutenzone? Een burgerhulpverlener? Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er in Geffen overal groene kasten hangen?

 

Een AED is een  draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Bij een hartstilstand moet een burgerhulpverlener het slachtoffer binnen 6 minuten reanimeren. Zo wordt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk groter en de kans op blijvende hersenschade tot een minimum beperkt. Een 6-minutenzone is er dus op gericht dat burgerhulpverleners binnen de kritieke minuten de juiste hulp kunnen bieden. Dat betekent 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. De opgeleide burgerhulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNU.nl en worden middels een app opgeroepen bij een hartstilstand in de buurt. 

 

Geffen hartveilig!

 

Om Geffen hartveilig te maken is Stichting AED Beheer in 2015 begonnen met de inrichting van deze cruciale 6-minutenzone. Overal in Geffen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, hebben we AED’s in verwarmde buitenkasten geplaatst, die 24/7 toegankelijk zijn. Daarnaast zijn we druk geweest met het werven van burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en met een AED weten om te gaan.  Hoe meer burgerhulpverleners er namelijk in een 6-minutenzone actief zijn, hoe beter het oproepsysteem werkt. Op dit moment kunnen we in Geffen terugvallen op 145 opgeleide vrijwilligers. Om het systeem perfect te laten werken streeft Stichting AED Beheer uiteindelijk naar 250 burgerhulpverleners. 

 

Van Geffenaren, voor Geffenaren, door Geffenaren

 

Dankzij de samenwerking en ongelooflijke inzet van Geffense ondernemers en inwoners  heeft Stichting AED Beheer inmiddels een uitgebreid AED-netwerk geplaatst. Een aantal ondernemers heeft op eigen kosten zo’n apparaat aangeschaft. Ondernemers die al over een AED beschikten, hebben zelf een verwarmde buitenkast gekocht en opgehangen zodat het apparaat ook buiten openingstijden beschikbaar is. Daarnaast heeft de stichting zelf een aantal AED’s en kasten aangeschaft. En dan zijn er nog de apparaten uit de tijd van de Gemeente Maasdonk, die nu middels een bijdrage van de nieuwe gemeente Oss worden onderhouden.
Bij het onderhoud en beheer zijn 10 mensen betrokken, die onder meer een wekelijkse controleronde maken en eventuele aandachtspunten of onderhoudswerkzaamheden doorgeven.  Zowel binnen als buiten de bebouwde kom zijn er nu 19 AED’s in verwarmde buitenkasten te vinden zodat burgerhulpverleners binnen de kritieke 6 minuten kunnen handelen. Met de plaatsing van de AED in de (verlengde) Run is ons netwerk compleet: een prachtige prestatie van Geffenaren, voor Geffenaren, door Geffenaren!

 

Vrienden van de AED

 

Nu is het van belang de duurzaamheid van het netwerk en de continuïteit van het onderhoud te waarborgen. En daar hebben we financiële middelen voor nodig. Natuurlijk zijn we erg geholpen met de bijdrage van de Gemeente, de Dorpsraad, de RaboClubKasCampagne,  Stichting Het Wit Gele Kruis Fonds en de ondernemersvereniging. Maar we zijn er nog niet. Daarom hebben we ‘Vrienden van de AED’ in het leven geroepen. Hiermee  hopen we de financiën voor een duurzaam netwerk rond te maken. Met een jaarlijkse bijdrage van €10,- of € 25,- steunt u onze stichting. Dit bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven en is elk moment opzegbaar. U zit dus nergens aan vast, maar met uw steun kunnen we  effectief levens redden!

 

Dus download het machtigingsformulier vul het in en stuur het terug naar info@aedbeheergeffen.nl of geef het af bij ons secretariaat op Peppeldreef 7.

Wij zijn u zeer erkentelijk !!

 

 

Facebook