Red een leven, reanimeer!

Datum: 10-10-2015


In een reanimatiecursus leren de cursisten alle vaardigheden die nodig zijn om een leven te redden bij een hartstilstand. Door te reanimeren neemt u de bloedsomloop en ademhaling over van het slachtoffer. U stelt de hersenfunctie veilig en overbrugt u de tijd tot de AED of de ambulance er is.

 

Volg deze 6 stappen bij een hartstilstand:

1. Controleer het bewustzijn

 • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’
 • Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos.
 • Blijf bij het slachtoffer. Roep om hulp.

2. Controleer ademhaling

 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen.
 • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift).
 • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is.
 • Geen normale ademhaling?

 

3. Bel direct 112 (of laat bellen)

 

 • Vraag om een ambulance.
 • Zeg dat het om een reanimatie gaat.
 • Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar).
 • Een AED is een apparaat dat een elektrische schok toedient, waardoor het hartritme kan herstellen.

 

4. Start direct met 30 borstcompressies

 

 • Zet uw handen midden op de borstkas.
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm in.
 • Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut).
 • Duw niet met de vingers op de ribben, om te voorkomen dat er ribben breken.


5. Beadem 2 keer

 • Doe de kinlift (zie stap 2).
 • Kantel het hoofd naar achteren.
 • Knijp de neus dicht.
 • Pas mond-op-mondbeademing toe.
 • Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas).
 • Laat het slachtoffer uitademen.
 • Beadem in totaal 2 keer.
 • Ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.
 • Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten.
 • Onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk.

 

6. Als de AED er is

 

 • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk.
 • Ontbloot de borstkas.
 • Zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt.
 • Bevestig de elektroden.
 • Volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulancezorgverleners zeggen dat u mag stoppen.
Facebook